XV Jubileuszowy Festiwal Polonijny „Losy Polaków 2020”
                                         
Filmy na dzień 22.01.20120r.

Nr kat.

Tytuł filmu

Kat.

czas

         Reżyser

     Producent

Kraj akcji

 35F 001

Sybiracy
do Przyjaciół Moskali

48’

Krzysztof  Wojciechowski

Krzysztof  Wojciechowski

Polska
Rosja

 35F 002

Generał Anders

43’

Krzysztof   Wojciechowski

Krzysztof   Wojciechowski

Polska

 35F 003

Ksiądz Machulski

67’

Krzysztof  Wojciechowski

Krzysztof  Wojciechowski

Polska

 35F 004

Integrationskurs
Kurs integracyjny

2’39”

Dominika Ludwig

Dominika  Ludwig

Polska
Niemcy

 35F 005

WracaMy 

48’40”

Magdalena Piejko 

TVP  Polonia

Wielka Brytania

 35F 006

Darem Młodzieży
dookoła świata

23’16”

Rafał Stańczyk

TVP  Polonia

Meksyk

 35F 007

Patron pojednania

25’26”

Anna Dąbrowska,
Marta Pietrasiewicz 

TVP  Polonia

Polska

 35F 008

W nas Polska się tli…
Polacy w Jakucji

27’

Roman Wasiluk

TVP  Polonia

Rosja

 35F 009

A wiara przetrwała

23’16”

Anna Tomczyk 

TVP  Polonia

Ukraina

 35F 010

Pani Alicja od Rossy

24’09”

Jadwiga Nowakowska  

TVP  Polonia

Litwa

35F 011

Uzbekistan. Kraina
otwartych serc

    26’25”

Dagmara Furgał 

TVP  Polonia

Uzbekistan

 35F 012

Miasto zakochanych

25’20”

Dagmara Furgał 

TVP  Polonia

 

Uzbekistan

 35F 013

Polski sport na Zaolziu

25’06”

Henryk Cieślar  

TVP  Polonia

Czeska Republika

 35F 014

Drugie pokolenie

 

Przemysław Toczek 

TVP  Polonia

Kanada

 35F 015

Pani Krystyna

 

Alicja Grzechowiak

TVP  Polonia

Litwa

35F 016

Puszcza

30’

Krzysztof  Wojciechowski

Krzysztof  Wojciechowski

Polska

35F 017

Sacrum i profanum

       50’

Krzysztof  Wojciechowski

Krzysztof  Wojciechowski

Polska

35F 018

Rycerz Anna

       50’

Krzysztof  Wojciechowski

Krzysztof  Wojciechowski

Polska

35F 019

Przyroda Boża

       30’

Krzysztof  Wojciechowski

Krzysztof  Wojciechowski

Polska

35F 020

Kula

       15’

Krzysztof  Wojciechowski

Krzysztof  Wojciechowski

Polska