Filmy zgłoszone 2022

Zapraszamy do zgłaszania filmów, programów radiowych, programów multimedialnych, stron internetowych

Filmy zgłoszone

http://www.warszawa.mazowsze.pl/festpol/2022/filmy2022pdf.pdf