Prof. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Prof. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Biography