---------------------Rozmiar: 11223 bajtów------[Rozmiar: 55934 bajtów]

FESTIWAL POLONIJNY "LOSY POLAKÓW"
  www.losypolakow.pl-- www.warszawa.mazowsze.pl/festpol

pep@fundacjapep.pl-------festiwal@losypolakow.plp
  


FORMULARZ ZGŁOSZEŃ 2020 

  REGULAMIN
PolskiHistoria, Patronaty,
Komitet Honorowy


   
ZGŁOSZENIA 2019 html

    
ZGŁOSZENIA 2019 


WERDYKT JURY

HISTORIA

Festiwal 2020


Projekcje 2019


Festiwal 2019


Festiwal 2018


Festiwal 2017


Festiwal 2016


Festiwal 2015


Festiwal 2014


Festiwal 2013


Festiwal 2012


Festiwal 2011


Festiwal 2010


Festiwal 2009


Festiwal 2008


Festiwal 2007


Festiwal 2006


Przegląd 2005


FILMY


STRONY WWW


MULTIMEDIAFOTOGRAFIE


TV ON LINE


-


Pozdrawiamy wszystkich uczestników, patronów i przyjaciół
zapraszając do udziału w Jubileuszowym XV Festiwalu "Losy Polaków"

Swiatowa Rada Badań nad Polonią o wyborach Prezydenta RP>>

Polonijni Liderzy o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej >>


LIST PIĘTNASTU DZIAŁACZY POLONII AMERYKAŃSKIEJ>>
=================================================
Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za potwierdzenie
ponownego objęcia naszego Festiwalu Patronatem Honorowym. >>
Cieszymy się coraz większego doceniania twórców mieszkających
nie tylko w Polsce, ale i za granicą. A jest nas blisko 60 milionów!

Zgłoszono już ponad 20 filmów ukazujących życie Polaków w 12 krajach >>

Wkrótce opisy nadesłanych filmów >>


Formularz Zgłoszenia 2020.doc >>---Formularz Zgłoszenia 2020.pdf >>
ZGŁOSZENIA TYLKO PRZEZ INTERNET
==============================

--

Filmy reż. Eugeniusza Starky >>- laureata Festiwalu "Losy Polaków".

Konferencja Inicjatyw Polonijnych 3/4 kwietnia 2020 - na żywo >>
Portal Polityka Polska >>

====================================================
PAWEŁ WOLDAN "POWOŁANIE " ZWIASTUN >>
18 maja br w TVP1
- w setną Rocznicę Urodzin sw. Jana Pawła II
SPEKTAKL TEATRU TELEWIZJI "POWOŁANIE" >>
w reżyserii Pawła Woldana, autora wielu filmów o sw. Janie Pawle II,
wieloletniego przewodniczącego Jury Festiwalu "Losy Polaków"

=================================================================

Ciekawe filmy można znależć na stronach wspieranego
przez Fundacje Polska-Europa-Polonia Festiwalu "KSF Niepokalana", >>
a także na portalach KATOFLIX >>, gdzie można oglądać również filmy
nagrodzone na naszych festiwalach oraz na Portalu www.cda.pl >>Jubileuszowy XV Festiwal "Losy Polaków 2020"
Filmy reż. Anny Pietraszek, która miała być gosciem red. Teresy Kaczorowskiej
na spotkaniu Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP w dniu 1 kwietnia 2020
i prezentować m.in. filmy o Apelu Pojednania ks. Zdzisława Peszkowskiego.

---

---
---
-----------------------------------
Projekcje pofestiwalowe Festiwalu w USA i Polsce: >>


W poniedziałek 2 marca 2020 odbyło się spotkanie Klubu Na Rzecz Europy Srodkowo-Wschodniej"
na temat Festiwalu Losy Polaków i projekcje filmu. Spotkanie prowadził prezes Klubu - dr Andrzej Wilk
oraz organizatorzy Festiwalu "Losy Polaków": Ryszard Łączyński, Zygmunt Gutowski i Magdalenia Kozerska.
Na spotkaniu obecny był m.in. minister Jan Dziedziczak - pełnomocnik Rządu RP d.s Polonii
i Polaków za Granicą,
który także przyjął zaproszenie do Komitetu Honorowego Festiwalu
Byli także przedstawiciele Polonii z Australii, Grecji czy USA: Marek M. Nadolski (Grecja),
Jacek Cholewski (Australia}, Eugeniusz Starky (USA) oraz Piotr Strutynski z MSZ

[Rozmiar: 55934 bajtów]
------------------------------------------------------------

List przewodniczącego Komisji Senatu RP spraw Emigracji i Polaków za Granicą >>
- senatora Kazimierza Ujazdowskiego do uczestników XV Festiwalu "Losy Polaków"
W roku 2006 Senator Kazmierz Ujazdowski - jako Minister Kultury >>
był członkiem Komitetu Honorowego naszego Festiwalu

---------------------------------------
[Rozmiar: 55934 bajtów]
Na XX-lecie Oficyny Wydawniczej Kucharski w Toruniu >>

Mirosław Jacek Kucharski i Ewa Wróblewska-Kucharska ufundowali
dla laureatów Festiwalu "Losy Polaków 2020"
Encyklopedię Polskiej Emigracji i Polonii (5 tomów)
oraz Wielką Encyklopedia Polonii Polonii Swiata >>

---------------------------------------------------------


Ważne inicjatywy polonijne:
Kongres 60 milionów >>
Kampania społeczna "Jest nas 60 milionów" >>
  


Historia Festiwalu
Komitet Honorowy 2020 >>


Komitet Honorowy i Organizacyjny 2019 >>
ORGANIZATOR

  Rozmiar: 11223 bajtów

Zrodzeni do szabli
-wywiad >>

Patronat nad filmem
sprawował Związek
Szlachty Polskiej
-partner Fundacji PEP
przy organizacji
Festiwalu "Losy "Polaków"

Audycja Radia Lwów "Szabla odbierzemy" >>

Administrator -  "FUNDACJA Polska-Europa-Polonia". e-mail:  pep@warszawa.warszawa.pl  >>>

Wszelkie prawa zastrzeżone.

stat4u