PANELE DYSKUSYJNE

z cyklu: „Rola twórców w edukacji historycznej i patriotycznej młodzieży” współorganizowane z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

XI Panel. Marek Budzisz "Sytuacja strategiczna Polski i Europy Środkowej w rok po rozpoczęciu wojny"

X Panel Dyskusyjny Festiwalu "Losy Polaków 2022": "Rola twórców w edukacji patriotycznej młodzieży"

IX Panel Dyskusyjny Klubu na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej

VIII Panel dyskusyjny. IPN jako producent filmów historycznych

reż. Mieczysław Bartłomiej Vogt - prowadzący dyr. Adam Hlebowicz IPN reż. Jarosław Mańka

VII Panel dyskusyjny. Trójmorze - aspekty społeczne, kulturowe i polityczne

red. Grzegorz Górny Andrzej Wilk - prezes Klubu na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej Zygmunt Gutowski - prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia

VI Panel Dyskusyjny. Filmy dokumentalne o tematyce historycznej jako narzędzie rozwoju wiedzy historycznej

V Panel dyskusyjny. Twórcy filmowi a Stan Wojenny

IV Panel dyskusyjny. Dyskusja o Żołnierzach Wyklętych i Trójmorzu - 1 marca 2021

Zygmunt Gutowski

Prezes Fundacji Polska – Europa - Polonia

Andrzej Wilk

prezes Klubu na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej

III PANEL DYSKUSYJNY „"Obrona dobrego imienia Polski"”

Chcielibyśmy zaprosić do udziału w kolejnym panelu z serii "Rola twórców w edukacji historycznej i patriotycznej młodzieży", który odbył się 16 marca.

II PANEL DYSKUSYJNY Czy bohaterowie Solidarności mogą stać się wzorem dla młodego pokolenia.

9 grudnia 2020 r. w ramach Festiwalu Losy Polaków został zorganizowany Panel dyskusyjny Z serii „Rola Twórców w Edukacji Historycznej i Patriotycznej Młodzieży”: Czy bohaterowie Solidarności mogą stać się wzorem dla młodego pokolenia. W panelu uczestniczą:

Kolejny panel planowany jest na 16 marca 2020

I PANEL DYSKUSYJNY „ROLA TWÓRCÓW W EDUKACJI HISTORYCZNEJ I PATRIOTYCZNEJ MŁODZIEŻY”

9 listopada 2020 r. w ramach Festiwalu Losy Polaków został zorganizowany Panel dyskusyjny „Rola twórców w edukacji historycznej i patriotycznej młodzieży”. W panelu uczestniczą:

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego Polonii i Polaków za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.