MIECZYSŁAW BARTŁOMIEJ VOGT

Urodził się 23 marca 1957 r. w Łodzi. Po uzyskaniu matury w L.O. w roku 1975 studiował przez kilka miesięcy fizykę na Uniwersytecie Łódzkim . W 1976 r. rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym UŁ – kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: filmologia . Studia te ukończył w 1982 r. uzyskując magisterium.

W 1979 r. rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi [ na pierwszym semestrze oddelegowany był do FAMU w Pradze]. Studia te ukończył w 1985 roku.

W latach 85 – 88 pracował jako asystent reżysera [ m.in. Andrzeja Trzosa – Rastawieckiego ]. W okresie tym był też tzw. adeptem w Zespole [później Studiu] Filmowym „Kadr”.

Od 1989 roku pracuje samodzielnie jako reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych.

Ważniejsze zrealizowane filmy:

„ Tadeusz Konwicki. Próba portretu artysty. Warszawa 1989.”

„ Nie będzie zapomniany. Kazimierz Brandys. Paryż 1991

„ Leszek Kołakowski ” [Dyplom Honorowy na IV Festiwalu Mediów w Łodzi w 1993r.]

„ Jarosław Iwaszkiewicz. Jakim pozostał w ludzkiej pamięci ?

„ 89 lat Juliana Stryjkowskiego”

„ Aktorski protest ” -, dwuczęściowy : „Akt I „, ” Akt II „

Dyptyk „ Opus Dei – dzieło Boga „„Opus Dei – powszednia droga do świętości”

„Legenda Żaka”

„Książę Metropolita. Rzecz o kardynale Sapieże”

„Zaczęło się w Krakowie czyli utracona szansa Krakowskiej Szkoły Filmowej”-

„Koncert marcowy, op.68. Film z udziałem czterech profesorów i dwóch sekretarzy KC PZPR”, „Wspomnienie o Bim-Bomie”„Jeden drugiego brzemiona noście” „Grudzień 70 . Interesy władzy” [wspólnie ze Sławomirem Koehlerem]

„Marcowa gra. Czy Władysław Gomułka był antysemitą?” [wspólnie ze Sławomirem Koehlerem] – Brązowa Szabla na VIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych w Warszawie w r. 2017] „Zdzisław Najder. Chciałem zostać lotnikiem”

Realizował także filmowe notacje filmowe dla TVP oraz Europejskiego Centrum Solidarności  Gdańsku.

W r. 2018 r. i w jednej z sesji roku 2019  pełnił funkcję  eksperta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Od 2018 r. współzałożyciel i prezes Fundacji Twórczości Filmowej . Także w 2018 roku odznaczony Brązowym Medalem Gloria Artis.

Scroll to Top