Historia festiwalu

Historia Festiwalu Losy Polaków

Pierwsze Polonijne Przeglądy Multimedialne (Audiowizualne) odbywały się w Warszawie w ramach organizowanego od roku 1986 Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalanów”(obecnie „KSF Niepokalana”) organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe KSF w Klasztorze Niepokalanów przy wsparciu  Fundacji Polska – Europa – Polonia (od 2004 roku) oraz m.in. Stowarzyszenia Wspólnota Polska (prezesi Andrzej  Stelmachowski i Maciej Płażyński) i TVP Polonia.

Współinicjatorem i organizatorem obu festiwali był wieloletni dyrektor Festiwalu Niepokalanów i prezes KSF – red. Zygmunt Gutowski, dziennikarz rtv i realizator filmowy, działacz „Solidarności RTV”,  internowany w latach 1981-82 w Białołęce i Jaworzu. Dzięki jego zaproszeniu w festiwalach uczestniczyli filmowcy i dziennikarze radia i telewizji, a także Studia Video Gdańsk i Studia „Solidarność”. Już od roku 1987 zgłaszali oni filmy realizowane również poza cenzurą np. o Katyniu, Monte Cassino, Wołyniu, Wykusie, o bohaterach Armii Krajowej, żołnierzach Wyklętych  i Ruchu Solidarność. W roku 2005 Nagrodę Główną dla filmu z Australii ufundował śp. Lech Kaczyński jako Prezydent m.st. Warszawy.

Festiwal trzykrotnie zmieniał swoją nazwę i miejsce. Pierwszy w latach 2004-2005 nosił nazwę Polonijny Przegląd Audiowizualny. W latach 2006 – 2015 festiwal pod nazwą Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny” organizowany był w Częstochowie przez Fundację Polska – Europa – Polonia we współpracy z Akademią Polonijną w Częstochowie. Patronat Osobisty nad Festiwalem do roku 2010  sprawował śp. Ryszard Kaczorowski – prezydent RP na Uchodźstwie, a także jego małżonka – Karolina Kaczorowska.

Od roku 2016 Festiwal organizowany jest w Warszawie przez Fundację Polska – Europa – Polonia pod osobistym Patronatem Honorowym Marszalka Senatu RP Stanisława Karczewskiego pod obecną nazwa „Festiwal Polonijny Losy Polaków”, przy wsparciu Stowarzyszenia Dziennikarz Polskich i Fundacji Solidarności Dziennikarskiej i organizacji polonijnych. Na Festiwal zgłoszono ponad 70 filmów, programów radiowych i multimedialnych, stron internetowych ze wszystkich kontynentów. Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Marszałek Senatu, a w Komitecie Honorowym znaleźli się senatorowie, posłowie, ministrowie, przedstawiciele znaczących organizacji polonijnych, ludzie kultury, nauki i przedstawiciele biznesu. Podczas uroczystego zakończenia Festiwalu wręczono ponad 20 nagród i wyróżnień, w tym po raz pierwszy nagrody finansowe. Patronat medialny nad Festiwalem objęła TVP Polonia, prezentując wywiady i fragmenty z uroczystego zakończenia, a także Polskie Radio 1, Tygodnik Niedziela, portale: PolacyBliskoSiebie.net, pulspolonii.com, solidarni 2010, TvInterPolonia.com. Zorganizowano kilka pokazów filmowych w kraju, głównie dla młodzieży.

W 2017 roku zgłoszono ponad 70 filmów i programów, z czego nagrody otrzymało ponad 20 uczestników. Zorganizowano 12 pokazów filmów, w tym po raz pierwszy pięć w USA i Kanadzie.

W 2018 roku napłynęła rekordowa ilość 106 zgłoszeń. Nagrody otrzymało ok. 30 twórców.

Odbyło się 15 pokazów filmów, w tym 3-dniowy Festiwal Losy Polaków w Toronto oraz 3 pokazy w USA. Podczas spotkań w Kanadzie nawiązano współpracę ze szkołą polską w Toronto i od lutego 2019 są organizowane pokazy filmów dla uczniów.

W 2019 roku przyjęto ponad 80 zgłoszeń, z których nagrodzono ponad 30. Zorganizowano 14 projekcji w kraju, głównie dla młodzieży szkolnej oraz 3-dniowy Festiwal Losy Polaków w Chicago, a także projekcje w Toronto, Los Angeles i San Diego.

W 2020 roku przyjęto ponad 90 zgłoszeń, z których nagrodzono lub wyróżniono ponad 40. Zorganizowano 3 panele dyskusyjne „Rola twórców w edukacji historycznej i patriotycznej młodzieży” oraz przygotowano 6 podróży dookoła świata z Festiwalem Losy Polaków.

Historia i poprzednia wersja strony
Scroll to Top