ZYGMUNT GUTOWSKI

– dziennikarz radiowy i telewizyjny, filmowiec, wykładowca, pracownik administracji publicznej
– magister inżynier elektronik – absolwent Politechniki Warszawskiej
– absolwent pięcioletniego Papieskiego Studium Teologicznego.
– odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką Działacza Opozycji Antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych, Członek Związku Szlachty Polskiej, Honorowy Obywatel San Diego
– inicjator i współorganizator 15 edycji Polonijnych Festiwali „Losy Polaków” oraz trzydziestu pięciu Festiwali Niepokalanów..
– członek NSZZ „Solidarność” Radia i Telewizji (od 1980 r.)
inicjator w 1981 r. projektu Ustawy o uspołecznieniu Radia i Telewizji,.
członek Klubów Służby Niepodległości i Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej.
Internowany w Stanie Wojennym w Białołęce i Jaworzu, współorganizator Studia Wyborczego „Solidarność” w 1989 r

– członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  (od 1989 r.),
– członek Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego (od 1986)
Prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia,  która od 15 lat organizuje Polonijne Festiwale „Losy Polaków”.,
ur. 1939 r. żona mgr biologii, córka mgr iberystyki.
W latach 1962 – 1964 – inżynier w Stacjach Radiowych i Telewizyjnych,
po ukończeniu studiów na Wydziale Łączności (obecnie Elektroniki) Politechniki Warszawskiej.
Redaktor Tygodnika „Politechnik”,  wiceprezes Zarządu Środowiskowego „AZS”  w Warszawie, inicjator corocznej „Varsoviady Studentów” i Plebiscytu na Najlepszego Sportowca-Studenta oraz Sportowca AZS.
W latach 1964 do 1982 inżynier Stacji Radiowych i Telewizyjnych, a następnie – inżynier, naczelnik wydziału technologicznego,  Główny Specjalista w Pionie Technicznym Komitetu do Spraw Radia i Telewizji
Od roku 1981 – członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” PRiTV i sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PRiTV, internowany w Białołęce i Jaworzu od 13 grudnia 1981 do 10 grudnia 1982,
usunięty z pracy w Polskim Radiu i Telewizji.
Inicjator i współautor projektu ustawy o uspołecznieniu Radia i Telewizji w roku 1981.
W latach 1982-1989 – rzemieślnik oraz producent filmów video, operator kamery.

Od roku 1985 – realizator, reżyser i operator ponad 20 filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych,
w tym nagrodzonych na Festiwalu Filmowym w Niepokalanowie.
W roku 1989 i 1990 – rzeczoznawca sejmowy projektu ustawy o uspołecznieniu Radia i Telewizji z ramienia Porozumienia Stowarzyszeń Twórczych PRiTV oraz Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”.
W roku 1989 – współorganizator, dziennikarz i kierownik techniczny Telewizyjnego Studia Wyborczego „Solidarność”
W latach 1989 – 1991 – członek i przewodniczący Komisji Środków Społecznego Przekazu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
W roku 1990 współorganizator i koordynator Telewizyjnego Studia Wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich.
W latach 1989 – 1991 dziennikarz telewizyjny, komentator, realizator programów, główny specjalista d/s analiz programowych  przy Przewodniczącym Komitetu d/s Radia i Telewizji, autor realizowanego w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym cyklu programów ” Studio Aktywnej Telewizji SAT” oraz cyklu filmów dokumentalnych  „Losy Polaków” .
Jeden z inicjatorów utworzenie Telewizji Niepokalanów w roku 1994, przekształconej później w Telewizję Puls,
w 2004 roku autor cyklu programów „Studio Aktywnej Telewizji” i chatów z autorami programów  Telewizji Puls.
W roku 1995 – kierownik i koordynator Telewizyjnego Studia Wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich .
Od roku 1994 do grudnia 2005 roku – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego oraz prezes OCIC Polska,
Od roku 1991 do 2001 – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie
Od roku 2007 – wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego i dyrektor programowy Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmó i Multimediów Niepokalanów W latach 2002-2005 – tymczasowy wiceprezes Signis Polska – Międzynarodowej Katolickiej Organizacji do spraw Filmu i Audiowizji.
Czlonek Międzynarodowych Jury na Międzynarodowych Festiwalach Filmowych w Berlinie i Troi (Portugalia)
Od roku 1995 – dyrektor programowy i wykładowca Centrum Edukacji 2000
W latach 1994-1996 – dyrektor programowy i wykładowca Instytutu Multimedia 2000
W roku 1997 – wykładowca Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Stefana Wyszynskiego)
W roku 1995 – redaktor cotygodniowego programu radiowego „Klub Multimedia 2000″ w Radiu „Józef”
Od roku 1992 – współorganizator, członek i b. przewodniczący Konferencji Stowarzyszeń Katolickich.
Od roku 1993 – czlonek Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, obecnie członek Rady Programowej ORRK.
Od roku 1996 do 2005 (rezygnacja) – przewodniczący Rady Fundacji dla Warszawy i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu „Nasza Warszawa”, inicjator uruchomienia Serwera Warszawywww.waw.org.pl
Od 1999 r – redaktor naczelny i webmaster „Serwera Warszawy i Mazowsza” www.warszawa.org.pl, przekształconego w Portal Warszawy i Mazowsza Fundacji Polska-Europa-Polonia   www.warszawa.mazowsze.pl
Od roku 1998 – członek Rady Naukowej Muzeum Kolekcji Jana Pawła II oraz Rady Naukowej Wydawnictwa „Golgota Wschodu”
członek Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Państwa Porczyńskich
W roku 1998 – rzecznik prasowy i dyrektor Biura Prasowego Wojewody Warszawskiego.
Od 1998 r – Honorowy Obywatel San Diego (USA), inicjator stałej współpracy Warszawy i Mazowsza z San Diego.
Od 1999 do 2001 r. – dyrektor Wydzialu Promocji i Współpracy z Zagranicą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,  a następnie – zastępca dyrektora Gabinetu Wojewody. Inicjator utworzenia regionalnego portalu internetowego Wojewody Mazowieckiego www.mazowsze.gov.pl ,
przekształconego w   www.mazowieckie.pl oraz konkursu na najlepsze strony internetowe Mazowsza.
Od roku 2001 do 2004r. – przesunięty przez nowego Wojewodę z SLD na stanowisko starszego inspektora
wojewódzkiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
Od roku 2002 – przewodniczący Rady Programu Edukacyjno-Rozwojowego Spoleczeństwa Informacyjnego „Polska-Europa-Polonia”, inicjator cyklu kilkunastu konferencji na Mazowszu pt. „Czy społeczeństwo informacyjne pobudzi inicjatywy lokalne?”.
Od roku 2004 – prezes Zarządu Fundacji Polska-Europa-Polonia.
redaktor naczelny Portalu Warszawy i Mazowsza www.warszawa.mazowsze.pl
W  roku 2004 – inicjator Polonijnego Przeglądu Multimedialnego w ramach Festiwalu Niepokalanów
Od roku 2006 – dyrektor programowy Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny „., obecnie Festiwal Polonijny „losy Polaków”
Od roku 2013 – członek Spółdzielni Media Wnet

Scroll to Top