Festiwal za granicą 2017

San Diego

W dniu 18 listopada 2017 roku w „Piwnicy pod szczęśliwymi słoniami” w El Cajon odbyło się spotkanie Festiwalem Losy Polaków

Współorganizatorami spotkania byli:

Polski Salon Artystyczny w San Diego – prezes pan Jerzy Barankiewicz

oraz Sister Cities San Diego – Warszawa i Mazowsze – prezes pan Janusz Supernak (jednocześnie gospodarz „Piwnicy”).

Zaprezentowano film Jamestown reż. Eugeniusza Starky oraz fragmenty innych filmów nagrodzonych na Festiwalu.

San Diego

W niedzielę 19 listopada w Parafii św. Maksymiliana Kolbe prowadzonej przez Ks. Proboszcza Czesława Rybackiego SCh z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Zaprezentowano filmy nagrodzone na Festiwalu Polonijnym Losy Losy Polaków.

Festiwal za granicą 2017

W dniu 1 grudnia 2017 w Konsulacie RP w Toronto wręczyliśmy nagrodę XII Festiwalu Losy Polaków pani Violetcie Kardynał.

Wręczyliśmy także dyplomy członkom Komitetu Honorowego Festiwalu panu Jerzemu Czartoryskiemu i panu Janowi Cytowskiemu.

Gospodarzem spotkania był Konsul Generalny RP w Toronto pan Krzysztof Grzelczyk.

Pani Janina Rajchel polska poetka zamieszkała w Kanadzie odczytała fragmenty swoich wierszy.

Goście wysłuchali przesłania pana Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu RP do uczestników Festiwalu Polonijnego Losy Polaków za granicą.

Toronto

W dniu 2 grudnia 2017 roku w Polskim Centrum Kultury Jana Pawła II w Toronto odbyły się projekcje filmów nagrodzonych na Festiwalu Polonijnym Losy Polaków.

Toronto

W dniu 3 grudnia 2017 roku gościnnie w posiadłości pod Toronto zorganizowano przegląd filmów Festiwalu Polonijnego Losy Polaków

Festiwal Losy Polaków 2017 w Kanadzie