FILM SOLIDARNOŚĆ 2022

Programy Festiwalu Losy Polaków

Patroni i Twórcy o Festiwalu Losy Polaków

PANELE DYSKUSYJNE

z cyklu: „Rola twórców w edukacji historycznej i patriotycznej młodzieży” współorganizowane z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

I PANEL DYSKUSYJNY „ROLA TWÓRCÓW W EDUKACJI HISTORYCZNEJ I PATRIOTYCZNEJ MŁODZIEŻY”

9 listopada 2020 r. w ramach Festiwalu Losy Polaków został zorganizowany Panel dyskusyjny „Rola twórców w edukacji historycznej i patriotycznej młodzieży”. W panelu uczestniczą:

XVII Festiwal Polonijny Losy Polaków 2022

Werdykt Jury XVII Festiwalu Polonijnego

Uzasadnienie Werdyktu Jury  XVII Festiwalu Polonijnego

Andrzej Gajewski Grand Prix XVII Festiwalu Polonijnego Losy Polaków 2022

Uroczyste rozdanie nagród XVII Festiwalu „Losy Polaków” 2020

PODRÓŻE Z FESTIWALEM LOSY POLAKÓW 2020

Podróż - USA cz.1

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego Polonii i Polaków za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.