Komitet Honorowy

PATRONAT HONOROWY XVII FESTIWALU  ”LOSY  POLAKÓW 2022”:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa  Narodoweg

KOMITET HONOROWY XVII FESTIWALU ”LOSY  POLAKÓW 2022” :

Piotr Gliński – wicepremier, minister Kultury I Dziedzictwa Narodowego

Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki
Jan Dziedziczak – pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
Michał Dworczyk – poseł na Sejm RP , b. szef Kancelarii Premiera RP
Stanisław Karczewski – senator RP, b. marszałek Senatu.
Jan Maria Jackowski – senator RP
Kazimierz  Michał Ujazdowski – senator RP przewodniczący Komisji Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
Jadwiga Wiśniewska – poseł do Europarlamentu,
Dominik Tarczyński – poseł do Europarlamentu,
Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
bp Wiesław Lechowicz – b. delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, Biskup Polowy WP
Mateusz Matyszkowicz – prezes Telewizji Polskiej SA
Piotr Łukasz Andrzejewski– członek Trybunału Stanu, b. senator RP,
Anna Maria Anders – ambasador RP we Włoszech
Jan Żaryn – prezes Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej
Wiesław Walter Gołębiewski (USA) – prezes Światowej Rady Badania nad Polonią
Waldemar Gliński – Światowa Rada Badań nad Polonią, profesor UKSW
Dariusz Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Piotr Łukasz Andrzejewski– członek Trybunału Stanu, b. senator RP
Anna Maria Anders – ambasador RP we Włoszech
Jan Żaryn – prezes Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej
Wiesław Walter Gołębiewski (USA) prezes Światowej Rady Badania nad Polonią
Dariusz  Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Teresa Berezowska (Kanada) – b. przewodnicząca Rady Polonii Świata
Jan Cytowski (Kanada) – b. przewodniczący Rady Polonii Świata
Magdalena Tadeusiak-Mikołajczak – dyrektor TV Polonia
Wiesław Jan Wysocki– profesor Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego
Krzysztof Skowroński – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Jan Pietrzak – artysta, piosenkarz, prezes Towarzystwa Patriotycznego
Andrzej Rosiewicz – artysta, piosenkarz,
Andrzej Jaworski– b. poseł na Sejm RP, członek Zarządu PZU Życie
ks. Infułat Ireneusz Skubiś – inicjator Ruchu Europa Christi
ks. Stanisław Świerczyński (W. Brytania) – naczelny kapelan ZHP poza granicami Polski
ks. prof.  Bernard Kołodziej, TCh, Towarzystwo Chrystusowe
ks. Jerzy Wójcik – TCh,  Instytut  Duszpasterstwa Emigracyjnego Towarzystwa Chrystusowego
Aleksander M. Jabłoński (Kanada) –  prezes Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie
Agata Kalinowska-Bouvy (Francja) – poetka

Scroll to Top