Organizator

Organizatorem Festiwalu Losy Polaków jest FUNDACJA POLSKA – EUROPA – POLONIA.

Fundacja Polska – Europa – Polonia została powołana w 2004r.

Fundacja była inicjatorem i od 2004 do 2015 roku współorganizowała z Akademią Polonijną w Częstochowie Festiwal Polonijny Polskie Ojczyzny.
Od 2016 Festiwal został przeniesiony do Warszawy pn. Festiwal Polonijny Losy Polaków.

Fundacja uczestniczy w projektach (także finansowanych z EFS) w zakresie badań dot. rynku pracy ( w tym m.in. VI Program Ramowy UE), szkoleń (ponad 700 osób przeszkolonych), wspierania przedsiębiorczości (ponad 90 nowo założonych firm). Fundacja organizowała Warsztaty Dziennikarstwa Internetowego i Przedsiębiorczości Internetowej dla młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych (ok. 1500 uczestników), Światowy dzień Monitorowania Wody w Polsce, wymianę młodzieży Warszawa/Mazowsze – San Diego/Kalifornia. Realizowała wiele projektów z partnerami z krajów UE w ramach VI Programu Ramowego UE, programów finansowanych przez DG Employment Social Affairs & Inclusion. Ostatnio w ramach programu Erasmus + uczestniczyliśmy w rojekcie Vetbus XI 2017 – III 2019 – w partnerstwie po 2 instytucje z Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Norwegii i Polski. W ramach projektu partnerzy zapoznawali się z dobrymi praktykami w poszczególnych krajach dotyczącymi systemów szkoleń zawodowych, a w szczególności w zakresie doradztwa uczniom i rodzicom w wyborze szkoły średniej.

W 2020 roku został zorganizowany XV jubileuszowy Festiwal Polonijny Losy Polaków.

Scroll to Top