Media

INFORMACJE PRASOWE

Informacja z dnia 23.10.2021 R.

Uroczyste rozdanie nagród XVI FESTIWALU LOSY POLAKÓW

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród XVI FESTIWALU LOSY POLAKÓW, 
które odbędzie się 13 listopada 2021 r. o godzinie 17.00 w Centrum Prasowym Foksal przy
ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Projekcje planowane są od godziny 12.00.

Informacja z dnia 07.11.2021 r.

Nominacje XVI FESTIWALU LOSY POLAKÓW

Jury Festiwalu w składzie:
– Paweł Woldan – reżyser filmowy i telewizyjny, scenarzysta – przewodniczący Jury
– Mieczysław Bartłomiej Vogt – reżyser filmowy, aktor
– Zygmunt Gutowski – redaktor  radia i telewizji, inżynier – sekretarz Jury
– Magdalena Kozerska – dziennikarz, wiceprezes Fundacji Polska-Europa-Polonia
– s. Katarzyna Purska – urszulanka, laureat Festiwalu (programy radiowe)
spośród ponad 150 nadesłanych prac dokonało wyboru prac, które zostały
nominowane do nagród w założeniu, że niektórzy twórcy  mogą otrzymać
nagrody w rożnych kategoriach za kilka zgłoszonych filmów czy programów.

Kolejność zgodnie z numerami katalogu Filmy nominowane do nagród
w ramach XVI FESTIWALU LOSY POLAKÓW

Informacja z dnia 22.10.2021 r.

Na Festiwal Losy Polaków 2021 otrzymaliśmy zgłoszenia ponad 150 filmów,
programów radiowych, multimedialnych i stron www ukazujących życie Polaków
w ponad 30 krajach, takich jak Australia, Albania, Belgia, Białoruś, Czarnogóra,
Estonia, Francja, India, Irlandii, Izraelu, Kanada, Kazachstan, Liban, Litwa, Łotwa,
Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Paragwaj, Rosja, Rumunia, Szwecja, Turcja, Uganda,
Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Polska oraz polską
historię, kulturę i tradycje.
Będziemy je promowali przed Festiwalem Losy Polaków i podczas projekcji
pofestiwalowych w Polsce i za granicą. Zgłoszone dzieła

Informacja z dnia 20.10.2021 r.

Filmy wraz z opisami zgłoszone na XVI FESTIWAL LOSY POLAKÓW

W 2021 roku na XVI Festiwal Losy Polaków zgłoszono łącznie 157 filmów, programów
radiowych, multimedialnych i stron www ukazujących życie Polaków z kilkunastu krajów
świata oraz polską historię, kulturę i tradycje.

FILMY ZGŁOSZONE NA XVI FESTIWAL LOSY POLAKÓW Z OPISAMI

Informacja z dnia 19.10.2021 r.

XVI FESTIWAL LOSY POLAKÓW 2021 to kolejny przegląd profesjonalnych
i amatorskich dzieł multimedialnych z całego świata w dziedzinie: filmu, telewizji,
radia, multimediów i internetu, organizowany od roku 2004 corocznie przez
Fundacje Polska-Europa-Polonia.
Celem Festiwalu jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców
krajowych, a także wśród środowisk polonijnych w świecie, ich związków z Macierzą,
losów Polaków mieszkających za granicą. Celami Festiwalu są również- nawiązanie
lub zacieśnienie kontaktów Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną,
wyszukiwanie i wspieranie wśród Polonii talentów z różnych dziedzin sztuki – promocja
laureatów Festiwalu w Polsce i zagranicą – wyszukiwanie wśród Polonii osób, które
odniosły sukces w dziedzinie kultury, nauki, biznesu i ich promocja w kraju i zagranicą
– wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez multimedialne
prezentacje wzorów patriotyzmu i właściwych autorytetów. Pełna Informacja